Termin składania i otwarcia ofert: 18.11.2013 r.

znak sprawy: OR-IV.272.2.75.2013