Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie odbiorów jednoczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem spalinowym typu 214 Mb

Termin składania ofert: 16.09.2015 r., do godz. 13:00

Miejsce składania ofert:  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Kancelaria Ogólna (parter)

Szczegółowe informacje w załącznikach.