http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie odbiorów jednoczłonowego autobusu szynowego typu 214 Mb

|
[DT] Tomasz Barczak

Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie odbiorów jednoczłonowego autobusu szynowego typu 214 Mb

Termin składania ofert upływa 30.09.2015 r. o godz. 13.00.

UWAGA:

Zmianie uległ termin składania ofert. Obecnie oferty można składać w siedzibie Zamawiającego do 08 października 2015 r. do godz. 13:00.