http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia dwóch operatów szacunkowych zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

|
[PI] Paweł Ciejka

Zamawiający nie wymaga, aby w postępowaniu brały udział wyłącznie podmioty, w których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Termin składania ofert upływa 23.02.2016 r. o godz. 8:00