http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla beneficjentów RPO WP lata 2014-2020 w zakresie prawa budowlanego pt. Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem obiektów zabytkowych

|
[RP] Joanna Skrzypek

Termin składania ofert upływa 8 marca 2016 r. o godz. 11.00

Złożenie zapytania ofertowego jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego