Termin nadsyłania ofert upływa dnia 8 kwietnia 2016 r. do godziny 8.30.