Termin składania ofert upływa 1 czerwca 2016 r. o godzinie 9.00.