Termin składania ofert upływa dnia 27 czerwca 2016 r. o godz. 9.00.