Termin składania ofert do 20 lipca 2016 r. do godz. 11.00