Termin składania ofert upływa 09 września 2016 r. o godzinie 10.00.

Ocena oferty:

O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny całkowitej brutto (100% cena).
Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny (100 % cena) stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną ilość punktów tj.  100 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:
(Cmin : Cb) x 100 pkt.
Cmin – cena oferty minimalnej
Cb – cena oferty badanej
Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (7._Informacja_o_wyborze_Wykonawcy.pdf)7._Informacja_o_wyborze_Wykonawcy.pdf[RP] Agnieszka Maciaszek272 kB2016-09-14 13:572016-09-14 13:57
Pobierz plik (6._Sprawozdania_ofertowe.pdf)6._Sprawozdania_ofertowe.pdf[RP] Agnieszka Maciaszek765 kB2016-09-14 13:572016-09-14 13:57
Pobierz plik (1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf)1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf[RP] Agnieszka Maciaszek934 kB2016-09-01 10:562016-09-01 10:56
Pobierz plik (2. SOPZ.pdf)2. SOPZ.pdf[RP] Agnieszka Maciaszek485 kB2016-09-01 10:562016-09-01 10:56
Pobierz plik (3. Formularz oferty.docx)3. Formularz oferty.docx[RP] Agnieszka Maciaszek120 kB2016-09-01 10:562016-09-01 10:56
Pobierz plik (4. Szczegółowy kosztorys zamówienia.xlsx)4. Szczegółowy kosztorys zamówienia.xlsx[RP] Agnieszka Maciaszek65 kB2016-09-01 10:562016-09-01 10:56
Pobierz plik (5. Istotne dla stron postanowienia.pdf)5. Istotne dla stron postanowienia.pdf[RP] Agnieszka Maciaszek321 kB2016-09-01 10:572016-09-01 10:57