Termin składania ofert: 22 września 2016 r.

Termin ogłoszenia postępowania: 9 września 2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery: 5 stycznia 2017 r.