Termin składania ofert upływa w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 12:00.