Termin składania ofert upływa w dniu 23 stycznia 2017 r. o godz. 10:00.