Termin składania ofert do dnia 19.07.2017 r. do godz. 08:00.

Finalny e-produkt jest dostępny pod adresem: http://www.podkarpackie.pl/szlakunesco/