Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2018 r. o godzinie 9.30.

 

W związku z omyłką pisarską, tj. umieszczeniem w sprawozdaniu oddziału firmy składającej ofertę poniżej korekta sprawozdania ofertowego. Korekta sprawozdania nie wpływa na punktację przyznaną złożonym ofertom oraz na wybór wykonawcy zamówienia.

Korekta sprawozdania ofertowego