Termin skałdania ofert upływa 17 sierpnia 2018 r. o gdzinie 9.00.