Termin składania ofert upływa 3 października 2018 r. o godzinie 10.00.