Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 17.01.2019 r.