Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 września 2019 r. do godziny 13.15.