Termin składania ofert upłynął 21 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00

Do pobrania: 

Zaproszenie do złożenia oferty (doc; 80 KB )

  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ( doc; 90 KB)
  2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (doc; 217 KB)
  3. Formularz oferty (doc; 201.5  KB)
  4. Wymagania w stosunku do Wykonawcy (docx; 55.27  KB)
  5. Wykaz usług (docx; 59.73 KB)

Wynik postępowania:

  1. Sprawozdanie ofertowe (docx, 57.05 KB)
  2. Informacja o wyborze Wykonawcy (docx, 56.95 KB)