Termin składania ofert upłynął w dniu 07.05.2018 r. o godz. 10:00.