Termin składania ofert upłynął dnia 31.08.2018 r. o godz. 10:00