Termin składania ofert upłynął dnia 29.08.2018 r. o godz. 10:00