Termin składania ofert upłynął 28.09.2018 r. o godz. 10:00