Termin składania ofert upłynął w dniu 30.10.2018 r. o godz. 10:00.