Termin składania ofert upłynął dnia 30.11.2018 r. o godz. 10:00