Termin składania ofert upłynął 05.04.2019 r. o godz. 10:00.