Termin składania ofert upłynął 29.05.2019 r. o godz. 10:00.