Termin składania ofert upłynął w dniu 09.10.2019 r. o godz. 10:00