Termin składania ofert upłynął w dniu 23.10.2019 r. o godz. 10:00.