Termin składania ofert upłynął dnia 27.11.2019 r. o godz. 10:00