Termin składania ofert upłynął 02.03.2020 r. o godz. 10:00