Termin składania ofert upłynął w dniu 25.03.2014 r. o godz. 10:00