Termin składania ofert upłynął 15.04.2014 r. o godz. 10:00

znak sprawy: OR-IV.272.2.23.2014