znak sprawy: OR-IV.272.2.34.2014

termin składania ofert upłynął w dniu: 26.05.2014 r. o godz. 10:00