znak sprawy: OR-IV.272.1.27.2014

termin składania ofert upływa w dniu: 12.06.2014 r.