Termin składania ofert upłynął w dniu 25.06.2014 r.

znak sprawy: OR-IV.272.2.37.2014