Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2014 r. o godz. 10:00