Postępownie unieważnione

Termin składania ofert upływa 05.08.2014 r. o godz. 10:00