Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynął 08.09.2014 r o godz: 14:00