Termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji: 20.10.2014 r. godzina 10:00,