Termin składania ofert upłynął 12.09.2014 r. o godz. 10:00