Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2014 r. o godz. 10:00