Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2014 r. o godz. 10:00.