Termin składania ofert upływa dnia 07.11.2014 r. o godz. 10:00