Termin składania ofert upływa 14.11.2014 r. o godz. 10:00