Termin składania ofert upłynął dnia 12.03.2013 r. o godz. 10:00