Termin składania ofert upłynął w dniu 22.05.2015 r. o godz. 10:00.