Termin składania ofert upływa dnia 13.07.2015 r. o godz. 10:00.