Termin składania ofert upływa dnia 06.08.2015 r. o godz. 10:00